Cevni delilec izdelan in vgrajen za Papirnico Vevče