REFERENCNA LISTA:

• Izvedba remontno vzdrževalnih del na objektih TE-TOL (letna pogodba)
• Izvedba remontno vzdrževalnih del na objektih PAPIRNICA Vevce (letna pogodba)
• Izdelava in montaža cevovodov na objektu akomulator toplote (za RUDIS Trbovlje)
• Predelava ECO dela vrocevodnega kotla v JP ENERGETIKA Lj.
• Dela na menjavi armatur vrocevodnega omrežja ogrevanja Ljubljane (SDO).
• Predelava in prestavitev cevovodov v JP ENERGETIKA Lj. zaradi postavitve novega kotla.
• Predelava kotlovnice v Mlekarni Kocevje.
• Predelava omrežnih grelnikov v TE-TOL.
• Izdelava in montaža cevovodov izpihovalcev saj v TE-TOL.
• Izdelava sprinker sistema Trgovski center Tangram BTC.
• Intervencijska dela na parovodih STOL Kamnik.
• Izdelava preiskusne plinske proge ISKRA EMECO.
• Remontna dela v kotlovnicah (Mizarstvo Vic, ARBO)
• Intervencijska dela Kemicna tovarna Moste na cevovodih.
• Izvajanje montažnih del na kogeneracijskem kotlu JP ENERGETIKA Ljubljana.
• Izdelava aluminijskih izdelkov za ELAN MARINE.
• Izdelava visokotlacnih cevovodov CO2 na objektu BREST Cerknica.
• Remontno vzdrževalna dela na objektu LEK Mengeš.
• Izdelava kovinskih konstrukcij na objektu PEKARNA Vrhnika in ŽIVILA Kranj.
• Izdelava protipožarnega sistema BELINKA.
• Izdelava protipožarnega sistema HELIOS nitroceluloza.
• Vzdrževalna dela DONIT Laminati.
• Montaža kogeneracijskega kotla Standard- Kessel.
• Pomoc pri montaži plinske turbine TUMA-Turbmach.
• Predelava ogrevanja BREST Cerknica.
• Vgradnja ADAMS loput na ogrevanju mesta Ljubljana.
• Pripravljalna dela na revitalizaciji kemicne priprave vode v TE-TOL.
• Vzdrževalna dela v BELINKA Ljubljana.
• Demontaža in montaža kolone BELINKA Ljubljana.
• Demontaža rezervoarjev (kotlovnica Belinka).
• Rekonstrukcija kemicne priprave vode v TE-TOL.
• Prigradnja reducirne postaje TE-TOL.
• Remont na papirnem stroju PS 5 (Papirnica Vevce).
• Izdelava parovoda sveže pare Piroliza Kamnik
• Priklopi parnih glav na papirnem stroju PS5( Papirnica Vevce)
• Izdelava novega parovoda DN 150 (Papirnica Vevce)
• Izdelava 300 m3 RF kadi v Papirnici Vevce
• Izdelava Sprinkler sistema Papirnica Vevce
• Predelava sistema gašenja Butan Plin Ljubljana
• Montaža in izdelava sprinkler crpališca Ljubljanske mlekarrne
• Izdelava parovodov TE-TOL
• Izdelava in montaža sistemov gašenja za objekte T2 po Sloveniji
• Izdelava in montaža sistema gašenja NLB ljubljana
• Izdelava in montaža sistema gašenja NLB Montenegro Crna Gora
• Izdelava in montaža sistema gašenja PP Ptuj
• Izdelava in montaža sistema gašenja Ministerstvo za pravosodje
• Izdelava in montaža sistema gašenja HIT casino Šentilj
• Izdelava in montaža sistema gašenja Argeta Sarajevo
• Montaža opreme in konstrukcij Cistilna naprava Vevce
• Zamenjava jedra grelnika Papirnica Vevce
• Zamenjava jedra grelnika TE-TOL
• Predelava parnega ogrevanja Tisa Kamnik
• Izdelava Sprinkler sistema TE-TOL
• Remontno vzdrževalna dela FENOLIT Borovnica (letna pogodba)
• Postavitev reaktorja v FENOLIT Borovnica
• Posodobitev proizvodnje FENOLIT (avtomatsko doziranje,hlajenje,transport)
• Izdelava in montaža cevovodov na trajektu CRNOGORAC Izola
• Varjenje nosilne armature galerije Šentvid za MAP TRADE (DARS)
• izvedba sanacije ejektorskega sestava TA 3 v TE-TOL
• rekonstrukcija visokotlacnega grelnika TA 3 v TE-TOL
• montaža in vgradnja cevnih cistilcev 5 PS (Papirnica Vevce)
• izvedba montažnih del na rakonstrukciji Radeca Papir(vakumski sistem)
• izdelava in montaža inox korita pod sitovo skupino (Papirnica Vevce)
• Izdelava sprinkler sistema z strojnico in rezervoarjem 70m³ JULON
• Izdelava posode in sistema za vakumiranje ISKRA TELA
• Obnova vsipnika na peci za sušenje blata VO-KA Lj. CCN Ljubljana
• Predelava sistema odplinjevanja VO-KA Lj. CCN Ljubljana
• Povezava cevovodov na hladilnem agregatu Papirnica Vevce
• Vgradnja visokotlacnih ventilih Papirnice Vevce
• Obnova dimnika H=80m (vrjenje nove oplate v notranjosti) Papirnica Vevce
• Izdelava sprinkler sistema Maximarket Ljubljana
• Podvodna dela na crpališcu TE-TOL Ljubljana (letno)
• Kontrolni pregledi na HP Fenolit Borovnica (podvodna dela)
• Sanacija vstopnih rešetk HE Vevce (podvodna dela)
• Intervencije pod vodo na BCN papirnice Vevce
• Demontaža vstopnih venilov v bazenih hladilne vode (podvodna dela)
• Izdelava sprinkler sistema medgeneracijski center Domžale
• Izdelava neerjavecega rezervoarja 53m³ (streha urgence UKC Ljubljana)
• Postavitev crpališca za gašenje Heliodroma UKC Ljubljana
• Izdelava neerjavecih podestov na glinišcih VO-KA CCN
• Obloga bazenov z neerjaveco plocevino Papirnica Vevce
• Predelava 250m3 rezervoarja za kaolin
• Izdelava in montaža konstrukcije poslovnega objetka PRIT d.o.o.
• Izdelava dvoplašcnosti rezervoarja 350m3 Kemira Ljubljana (nerjavece jeklo)
• Montaža plinskega motorja in kogeneracijskega kotla v mlekarni Celeia
• Izdelava nadstrešnice Kemira Ljubljana
• Glavni izvajalec cevovodov pri vgradnji FilmPresse v Papirnici Vevce
• Plinska kogeneracija CIRIUS Kamnik
• Izdelava pulperja Papirnica Vevce
• Izdelava inox razvodov Vodarna Bašelj
• Izdelava dveh 15m3 rezervoarjev in cevnih razvodov TiO2 v Papirnici Vevce
• Montaža pakirnika soli za posip
• Redna vzdrževalna dela v Salinen Prosol
• Redna vzdrževalna dela Solchem
• Visoko zahtevno varjenje prikljuckov plinske cistern in vezava le te v omrežje za podjetje KOV Jesenice
• Visokozahtevna dela na objektih po Sloveniji:
   • NOVOLES Straža
   • PALOMA SLADKOGORSKA Sladki Vrh
   • želežnižki most Litija
   • TOBACNA tovarna Ljubljana
   • ILIRIJA VEDROG Ljubljana
   • LIPA Ajdovšcina
   • ŽELEZARNA Jesenice…..
    
REFERENCNA LISTA GASILNIH SISTEMOV S TEHNICNIMI PLINI

PLIN SINORIX

•    HIT ŠENTILJ  (3 sistemi)
•    NLB MONTENEGRO Nikšic
•    PERUTNINA PTUJ (2 sistema)
•    SHENKER MARIBOR
•    PHARMA SWISS
•    MIKROGRAFIJA NOVO MESTO  (3 sistemi)
•    MIKROGRAFIJA NOVO MESTO varna soba
•    SŽ KIDRICEVO  (2 sistema)
•    SŽ CIRKOVCI    (2 sistema)
•    SŽ PTUJ  (2 sistema)
•    SŽ MOŠKAJNCI (2 sistema)
•    SŽ  CVETKOVCI (2 sistema)
•    SŽ  ORMOŽ (2 sistema)
•    SŽ  SREDIŠCE  (2 sistema)
•    T2 ROTONDA KOPER
•    T2 MARKOVEC KOPER
•    T2 LUCIJA  
•    T2 ŠENCUR
•    T2 NOVO MESTO FOERSTERJEVA
•    T2 NOVO MESTO GUBCEVA
•    T2 LJUBLJANA ŠIŠKA ( 2 sistema)
•    T2 LJUBLJANA FUŽINE
•    T2 LJUBLJANA PARMOVA
•    T2 LJUBLJANA JARŠE
•    T2 LJUBLJANA BEŽIGRAD
•    ARGETA SARAJEVO (2 sistema)
•    T2 MARIBOR BETNAVA
•    T2 SLOVENSKA BISTICA JUG
•    T2 MURSKA SOBOTA
•    T2 VELENJE
•    ACTIV GRUP LJUBLJANA
•    ROTONDA LJUBLJANA (3 sistemi)
•    MINISTERSTVO ZA PRAVOSODJE
•    GEN Energija Krško (2 sistema)
•    Loterija Slovenije (racunalniški senter Kranj)
•    MINISTERSTVO ZA FINANCE Ljubljana
•    Helios Domžale Vadbeni center
•    TELEKOM Stegne
•    PHARMA SWISS  Trzin
•    NPU Litostrojska (3 sistemi)
•    Notol 2 Krka
•    Plinarna
•    Geoplin
•    SŽ Murska Sobota
•    BSH Nazarje
PLIN FM 200

•    NLB ŠMARTINSKA
•    SOVA LJUBLJANA
PLIN CO²

•    BREST POHIŠTVO
•    TE-TOL LJUBLJANA
PLIN NITROGEN

•    REVOZ Novo mesto (telekomunikacijski center)
•    B.S.H. Nazarje
•    REVOZ Novo mesto (glavni racunalniški center)

REFERENCNA LISTA IZDELAVE IN MONTAŽE GASILNIH SISTEMOV Z VODO


•    HELIOS DOMŽALE SLADIŠCE NITROCELULOZE(kompleten sistem)
•    BTC TANGRAM CENTER (kompleten system)
•    BTC CITY  (dograditev sistema)
•    PAPIRNICA VEVCE (kompleten sistem)
•    TE-TOL LJUBLJANA (kompleten sistem,v INOX verziji )
•    LJUBLJANSKE MLEKARNE (crpališce)
•    UKC PEDIATRICNA KLINIKA (crpališce)
•    BUTAN PLIN ( predelava sistema)
•    BELINKA (predelava in dodelava sistema)
•    JULON LJUBLJANA kompleten sistem, rezervoar 70m³
•    MAXIMARKET Ljubljana (kompleten system)
•    Heliodrom  UKC Ljubljana,crpališce in rezervoar 53m³ neerjaveca izvedba z cevnimi povezavami

 

 

 

Slike naših projektov